Contact en lid worden

postadres:
Sportvereniging Wispolia
Postbus 142
8400 AC Gorredijk
De sportvereniging Wispolia heeft vier afdelingen: voetbal, gymnastiek, badminton en tennis. Als je lid wordt, word je formeel lid van van de overkoepelende sportvereniging. Je kunt je dan inschrijven bij één of meer afdelingen. Je betaalt echter maar één bedrag aan contributie.

Als je lid wilt worden van één of meer van de afdelingen van s.v. Wispolia vul dan een inschrijfformulier in.
Dit formulier kun je ingevuld opsturen naar postbus 142 , 8400 AC Gorredijk.
Langsbrengen kan ook op Kolderveen 10, 8407 EN, Terwispel, of bij een van de bestuursleden van de afdelingen.

Je kunt een inschrijfformulier hier verkrijgen.  

Omdat een handtekening vereist is, is het niet mogelijk de inschrijving per e-mail te doen.
(Minderjarigen moeten een handtekening van hun ouder(s) / verzorger(s) op het formulier laten zetten.)

Wil je eerst meer informatie, dan kun je contact opnemen met een van de secretariaten of je neemt eerst een kijkje op een van trainingen. De informatie daarover vind je op de pagina’s van de afdelingen .
Je kunt ook contact per e-mail opnemen.  
naar de homepage
Badminton
naar de homepage
Gymnastiek
naar de homepage
Tennis
naar de homepage
Voetbal

Maandcontributie 2015
18 jaar en ouder € 17,10
14-17 jaar € 11,35
7-13 jaar  € 8,60
4-6 jaar € 4,45
Gezinslidmaatschap  € 46,90
Steunend lidmaatschap € 3,90

Voetballeden 18 jaar en ouder betalen een maandelijkse toeslag van € 3,00
Voetballeden jonger dan 18 jaar betalen een maandelijkse toeslag van € 1,50

Lidmaatschappen starten op het moment dat men zich aanmeldt en kunnen eventueel worden beëindigd per 1_januari of per 1_juli. Andere data zijn in principe niet mogelijk.
Aanmeldingen en opzeggingen vinden plaats bij de secretaris van de desbetreffende afdeling(en).
Het opzegformulier is hier te verkrijgen.

Donateurs


Het is mogelijk donateur van de sportvereniging te worden. De jaarlijkse donatie bedraagt €10,- per jaar. Ook hiervoor kun je het inschrijfformulier gebruiken.  

De voetbalvereniging kent nog een initiatief dat "De club van 100" wordt genoemd. De jaarlijkse donatie van €50,- komt ten goede van de jeugd van V.V. Wispolia. (meer info op de website van V.V. Wispolia)