Welkom op de Website van badmintonvereniging BTC

Inlichtingen

Janneke de Jong – Feenstra 
Tolbaas 22, Gorredijk
(0513) 466278 voorzitter email: 
Jildou Spoelstra    
't Feantsje 13, Terwispel
(0513) 463019 secretaris
penningmeester
email: 
Aukje Couperus  
Visserwei 37, Terwispel
(0513) 462252 algemeen lid email: