Welkom op de Website van Gymnastiekvereniging UDA

Inlichtingen

Peter Jongsma
Skeanpaed 4, Terwispel
(0513) 464441  voorzitter email: 
Minne deVries
Visserwei 36, Terwispel
(0513) 571830
secretaris email: 
Hinke Koning
Visserwei 31, Terwispel
(0513) 462542 penningmeester email: 
vacant
algemeen lid email: