Informatie

Genoeg redenen om lid te worden van de omnivereniging

  • 4 sporten beoefenen en u betaalt maar n keer contributie!
  • Misschien een beetje veel om ze allemaal tegelijkertijd te beoefenen. Maar bijvoorbeeld in de winter voetballen en in de zomer lekker tennissen zou goed kunnen.
  • Of een buitensport combineren met een binnensport.
  • Kinderen kunnen op deze manier kennismaken met verschillende sporten!

Naast een heleboel actief sportende leden heeft S.V.Wispolia ook nog steunende leden en donateurs.
Steunende leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering en ontvangen van hun afdeling het clubblad. Zij hebben vrije toegang bij de wedstrijden op sportveld De Pster.

locatie

Sportvereniging Wispolia is in veel opzichten de spil van het dorp Terwispel. Veel van de activiteiten spelen zich af in of rondom "Us Doarpshs", gelegen op het Sportveld “De Pster”. Klik hier voor een plattegrond. In het dorpshuis bevinden zich de kleedkamers en is de sportzaal. In de sportzaal is de gymnastiekvereniging UDA en de badmintonclub aktief en wordt er in de winter gezaalvoetbald.

Dankzij het kunstgrasveld kan er het hele jaar door getennist worden en zijn de voetbal-trainingen zelden afgelast.


Hoe werkt de vereniging

Twee maal per jaar kijkt de penningmeester van de sportvereniging hoeveel leden zijn aangesloten bij de vier verenigingen. Op basis van een verdeelsleutel krijgen de afdelingen hun deel van de contributie.
Hoewel de afdelingen dus niet zelfstandig zijn hebben ze wel een elk hun eigen bestuur. De voetbalvereniging (v.v.) Wispolia en de gymnastiekvereniging UDA zijn aangesloten bij de landelijke sportkoepels KNVB en KNGU.

Inlichtingen


Michiel Brouwer
voorzitter
Nienke Mulder
penningmeester

Theo Dijkhuis ledenadministratie
interim secretaris
postadres:
Sportvereniging Wispolia
Postbus 142
8400 AC Gorredijk